Ścieżka powrotu

Zakończył się pierwszy etap ogólnopolskiej akcji społecznej na rzecz multisensorycznego rozwoju dzieci JOHNSON'S® So Much More™. Warsztaty dla profesjonalistów odbyły się już w pięciu polskich miastach – Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Szczecinie. Do tej pory niezależni eksperci przeszkolili prawie 450 położnych i prawie 100 rodziców. Ale to dopiero początek - o dodatkowe kompetencje w zakresie wielozmysłowej stymulacji wzbogacone zostaną we wrześniu położne w Trójmieście, Wrocławiu i Warszawie. Warsztatom dla śrowiska medycznego będą towarzyszyły spotkania dla rodziców.

Dnia 11 kwietnia 2016 roku o godzinie 13.00

odbędzie się spotkanie

Uniwersyteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych.

 

Zapraszamy do Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa przy ul. Jackowskiego 41.

W programie spotkania przedstawienie dotychczasowej działalności Towarzystwa, wybory nowego zarządu Oddziału Wielkopolskiego.

 

 

Zapraszam serdecznie!

Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych

dr hab. n. o zdr. Beata Pięta, prof. UM

 

Szanowni Państwo zapraszamy na kurs "Wybrane algorytmy w postępowaniu pielęgniarki i położnej".

Kurs przedstawi zagadnienia algorytmów w postępowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnn. 20.09.2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaiu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka