Ścieżka powrotu

Szanowni Państwo zapraszamy na kurs "Wybrane algorytmy w postępowaniu pielęgniarki i położnej".

Kurs przedstawi zagadnienia algorytmów w postępowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnn. 20.09.2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaiu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka