Ścieżka powrotu

Warunki członkostwa

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda położna, która złoży deklarację we właściwym oddziale lub kole terenowym.

Członka zwyczajnego, poza członkami założycielami, przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa wykonywana jest społecznie.

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do uiszczania składki członkowskiej do maja każdego roku kalendarzowego. Wymiar składki rocznej ustalany jest przez Zarząd Główny PTP.

 

Od roku 2022 deklarację przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Położnych składa się za pomocą formularza rejestracyjnego, który został udostępniony na platformie Sorga: https://ptpol.sorga.pl/user/notifications 

Uwaga: W celu otwarcia rejestracji  po wejściu na powyższą stronę klikamy na przycisk: CZŁONKOWIE

(link bezpośredni do formularza: Członkowie)

rejestracja ptpol

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka