Ścieżka powrotu

Warunki członkostwa

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda położna, która złoży deklarację we właściwym oddziale lub kole terenowym.

Członka zwyczajnego, poza członkami założycielami, przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa wykonywana jest społecznie.

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do uiszczania składki członkowskiej do maja każdego roku kalendarzowego. Wymiar składki rocznej ustalany jest przez Zarząd Główny PTP.

 

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Położnych.

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka