Ścieżka powrotu

Zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji dla Położnych "Połozna XXI wieku". 

Konferencja odbędzie się w dniach 20 -21 styczeń 2017r w Hotelu Poznańskim w Luboniu k. Poznania. W ramach konferencji odbędą się również warsztaty  "Sensoryczna stymulacja noworodków" - kampania firmy JOHNSON’S®  So Much More™.

 Program konferencji oraz szczegóły w informatorze:  filetype pdf Źródło: Iwanowicz-Palus G., Jędrzejewska L. Czy warto certyfikować szkoły rodzenia, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 11/2016: 33-35.

Dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus
Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
 

Leokadia Jędrzejewska
Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

Szkoły rodzenia powstały z potrzeby złagodzenia bólu porodowego, który powodowany ogólnym napięciem organizmu – zarówno fizycznym, jak i psychicznym, ma swoje podłoże w lęku kobiet przed tym wyzwaniem. Założenie, że to edukacja oraz dostarczanie kobiecie niezbędnej wiedzy na temat nieznanego obszaru jej życia ma przyczyniać się do zmniejszenia jej dolegliwości bólowych w czasie porodu, jest słuszne i do dzisiaj przyświeca programom wielu szkół rodzenia.

(B. Pięta, Nowe standardy w położnictwie., Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie,

 PZWL, 3-4/2016)

Mimo, że  ciąża jest stanem fizjologicznym, w niektórych sytuacjach wiązać się może z wystąpieniem  zagrożeń dla matki i/lub dziecka. Do zwiększonego ryzyka dochodzi, gdy u kobiety, jeszcze w okresie przedciążowym występują przewlekłe choroby układowe i jej organizm nie jest przygotowany na zmiany jakie niesie rozwijająca się ciąża. Dodatkowo zaburzenia implantacji zarodka oraz nieprawidłowości podczas tworzenia się łożyska mogą być przyczyną  nieprawidłowego wzrastania płodu oraz  jego niedotlenienia. Zaburzenia te mogą prowadzić również do wystąpienia porodu przedwczesnego czy nadciśnienia tętniczego.

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka