Ścieżka powrotu

W dniu 22.01. 2020 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Naczelne Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem zaproszonego wcześniej przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Położnych (PTP).

W trakcie tego spotkania Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS) i Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej (PTSD) ogłosiły oficjalne rozpoczęcie przygotowań do krajowych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2020 (World Oral Health Day), który przypada na 20 dzień marca. W ciągu całego roku będą realizowane działania - po raz kolejny - w ramach kampanii „Polska mówi #aaa!”, po raz pierwszy – pod hasłem „ZDĄŻYĆ PRZED PRÓCHNICĄ”.

PTS i PTSD wraz z Partnerami, planują objąć swoją aktywnością: oczekujących na potomstwo, rodziców i opiekunów dzieci do 3 r.ż, a także lekarzy, pielęgniarki, położne i higienistki. O sytuacji związanej z nasileniem próchnicy wśród dzieci i zamierzonych działaniach mówiły prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk - Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej i prof. dr hab. Marzena Dominiak – Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Projekt zaplanowany jest na kilka lat.

Polskie Towarzystwo Położnych(PTP) wraz z innymi podmiotami wśród których są między innymi Państwowy Zakład Higieny (PZH), Instytut Żywności i Żywienia (IŻiŻ), Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (NRPiP), Naczelna Izba Lekarska (NIL),Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP), Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) zostało zaproszone do współpracy w opisanych powyżej działaniach.

 Ulotka informacyjna 1 filetype pdf

 Ulotka informacyjna 2

filetype pdf

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka