Ścieżka powrotu

Zapraszamy do obejrzenia webinaru Praktyczne aspekty ultrasonografii w ginekologii, które poprowadził dr hab. n. me. Marcin Wiecheć.

W swojej prelekcji, wykładowca poruszy takie kwestie jak :

 • Technika badania
 • Zmiany ogniskowe w zakresie szyjki i trzonu macicy
 • Wady wrodzone macicy
 • Zmiany ogniskowe w przydatkach
 • Wczesna ciąża
 • Ocena w kierunku wznowy choroby po przebytym leczeniu schorzeń onkologicznych narządu rodnego

Dodatkowo w trakcie webinaru zostały wykonane trzy badania usg.

https://youtu.be/VTIYGadWA3g

https://youtu.be/z2q2u08Bubk

https://studio.youtube.com/video/Ki-2evFxhYY/edit

https://youtu.be/Ki-2evFxhYY

https://studio.youtube.com/video/SMzIjzoSoHk/edit

Zapraszamy do udziału w I Konferencji Analizy Więzi Prenatalnej (online) organizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej. 

Analiza Więzi Prenatalnej to nowa metoda, powstała na Węgrzech, propagowana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i USA, przez: psychoterapeutów i psychologów, a także doule, położne i lekarzy ginekologów. Jest to metoda wspierająca więź przedurodzeniową matki z dzieckiem, szczególnie dedykowana kobietom: 

 • doświadczających lęku przed porodem, 
 • narażonych na depresję poporodową
 • doświadczających bezsenności
 • z ostrymi ryzykami zdrowotnymi i komplikacjami w okresie ciąży
 • wcześniejszymi trudnymi doświadczeniami ciążowymi lub porodowymi (np. poronienia, traumatyczne porody)

Osiągnięty w 2020 roku 13,84% udział populacji polskich kobiet w skriningu rsm finansowanym ześrodków publicznych jest sygnałem na tyle alarmującym, że wymaga naszej natychmiastowej reakcji i próby znaczącego zwiększenia populacyjnego pokrycia testami przesiewowymi.

Odsetek ten oraz stan pandemii upoważniają nas do zastosowania metod dotychczas w polskich warunkach niestandardowych, a globalnie rekomendowanych:

- w zakresie testu pierwotnego – HPV-zależnej strategii skriningu jako najskuteczniejszej populacyjnie,

- a w sposobie pobrania materiału – metody samopobrania przez pacjentkę jako opcjonalnej wobec przeprowadzania skriningu przez wykwalifikowany personel medyczny.


Powyższe cele wymagają reedukacji wszystkich aktywnych uczestników skriningu rsm, w tym położnych, bez których trudno sobie wyobrazić skuteczną prewencję wtórną w zakresie tego nowotworu.

Projekt KOLPOSKOPIA 2020 postawił sobie za cel praktyczne wprowadzenie HPV-zależnej strategii skriningowej do polskiej prewencji wtórnej rsm.
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM) zapraszamy wszystkich praktyków skriningu raka szyjki macicy, w tym położne, do aktywnego udziału w pierwszym tegorocznym
Kursie Poziomu 1 Projektu KOLPOSKOPIA 2020.

Kurs odbędzie się online w dniach 12-13 marca 2021, a nielimitowany dostęp do kompletnych nagrań kursu będzie możliwy dla osób zarejestrowanych do 19 marca 2021, czyli do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący, który odbędzie się 20 marca 2021 o godz. 9.00.
Kurs poprowadzą niekwestionowani eksperci-praktycy prewencji wtórnej rsm.


Kurs poziomu 1 odbędzie się po raz pierwszy w
formule dwuczęściowej:

 • CZĘŚĆ 1 TEORETYCZNA (12 marca) z uzyskaniem po zaliczeniu egzaminu certyfikatu kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym. Egzamin obejmuje wyłącznie zagadnienia poruszane w części teoretycznej. Adresatami zaproszenia do udziału w części teoretycznej są wszyscy praktycy skriningu, w tym położne.
 • CZĘŚĆ 2 PRAKTYCZNA (12-13 marca) dedykowana aktualnym i przyszłym kolposkopistom.

 

DO POBRANIA:

 Informacja o Kursie Poziomu 1 Projektu KOLPOSKOPIA 2020: 

 filetype pdf

 

 

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka